USER:  
PASS:  
Referenční zakázky naší společnosti

O firmě

Firma STAZO byla založena v roce 1994 jako společnost s ručením omezeným zapsaná u Krajského obchodního soudu v Ostravě. Společnost STAZO, spol. s r.o. se zabývá realizací bytových a občanských staveb, průmyslových staveb, inženýrských staveb (včetně technické vybavenosti sídlištních celků). Zaměstnáváme cca. 35 zaměstnanců různých stavebních profesí.

Jsme pojištěni u České pojišťovny, a.s. v rámci pojištění za škody podnikatele ve výši „20 000 000 Kč“ v základním rozsahu. Naši stavební činnost realizujeme na základě Osvědčení o autorizaci č.15849 vydanou panu Pavlu Krystynovi jako autorizovanému staviteli v oboru Pozemní stavby a Osvědčení o autorizaci č.3676 vydanou Ing. Břetislavu Hlaváčkovi jako autorizovanému inženýrovi v oboru Vodohospodářské stavby.

Firma je od roku 2001 držitelem certifikátu managementu řízení kvality dle ČSN EN ISO 9001:2009. Od roku 2005 držitelem certifikátu EMS dle ČSN EN ISO 14001.2005 a od roku 2010 je držitelem certifikátu systému managementu bezpečnosti práce dle ČSN OHSAS 18001:2008. V souladu s těmito systémy jsme vydali Politiku integrovaného systému řízení. V této politice se zavazujeme plnit právní a jiné požadavky vztažené na činnosti a služby, které poskytujeme.

Společnost STAZO, spol. s r.o. disponuje vlastními technickými a dopravními prostředky, jejichž údržbě technické obnově je věnována velká pozornost. Naše dopravní prostředky jsou pravidelně podrobovány servisním prohlídkám a technickým kontrolám u smluvních partnerů. Technické prostředky jsou udržovány dle zpracovaných plánů údržby a kontrol.

Vedení společnosti STAZO, spol. s r.o. věnuje pozornost také zajištění bezpečnosti práce na stavbách. Dodržování zásad bezpečnosti práce je monitorováno při kontrolních dnech, které realizuje jednatel společnosti spolu se smluvním bezpečnostním technikem. Ze závěrů prověrek, event. zjištěných problémů jsou stanovována opatření, která jsou řešena.